Drukarnie w centrum uwagi

eriałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowani

Dodane: 25-03-2019 12:59
Drukarnie w centrum uwagi naklejki reklamowe

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowani