W tym znaczeniu termin ten dotyczy

naklejki reklamowe
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.
Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowaninaklejki reklamowe .

Widok do druku:

naklejki reklamowe