Koncerny motoryzacyjne zwlekały z wprowadzeniem nowych

wentylacja gdańsk
Początkowo jako czynnik chłodzący stosowano od XIX wieku do lat 1920.
dwutlenek węgla.

Został on wyparty przez czynniki z grupy fluoryzowanych węglowodorów, które mogły być stosowane przy niższym ciśnieniu robwentylacja gdańsk .

Widok do druku:

wentylacja gdańsk