Udowodnił że analizując treść polubionych przez

pozycjonowanie stron cennik
W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości.

Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia o tyle, aby trafnipozycjonowanie stron cennik .